กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง2660130.34365198.0-64.1 %0.0111043.4410415.20890.6 %5.0
รวม 2,660,130 4,365,198 -64.10 % 0.0 111,043 10,415 90.62 % 5.0