กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 5317741.07311996.0-37.5 %0.0166585.5934481.4379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.081790.685081.134893.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 2227868.02181057.020.5 %5.055701.5085387.16690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 3449321.19139616.3868.9 %5.077311.7667034.708590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1164198.1673120.51655.5 %5.035484.6021608.90795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10248768.53211241.015.1 %5.059709.324002.093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11276011.19230127.2816.6 %5.034978.7814020.088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12193614.5191626.311.0 %0.536710.182704.746192.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13397960.78333194.8116.3 %5.040566.02756.149993.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14277899.28230847.3116.9 %5.047223.3133993.904191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 192847.28144135.3125.3 %5.046105.6213344.092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16150731.38113221.024.9 %5.032300.524847.853585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17179314.6615656.10191.3 %5.036380.02458.093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18350624.22279000.020.4 %5.038539.842702.093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19362952.38474115.0-30.6 %0.040100.1484722.720788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2325633.59305971.726.0 %3.046184.6412141.39595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20211685.81176521.016.6 %5.032733.2383853.22888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21350107.09338769.413.2 %1.572430.2037134.005990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.068407.9223171.527395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23303908.22159325.047.6 %5.042452.843976.362590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24315263.72170941.7245.8 %5.057197.0394464.592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25346579.25256197.4726.1 %5.055231.7975702.647989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26199725.27109988.044.9 %5.052111.9224890.460990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27320876.66255916.020.2 %5.047011.5126493.031386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28435203.0303322.3130.3 %5.048805.6483895.00292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29220692.5184271.016.5 %5.031895.7812304.832592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3379366.16199606.847.4 %5.0115644.362861.410697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30256116.27222993.012.9 %5.042007.2814184.018690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4389034.47247739.1436.3 %5.052521.2892303.816495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5389775.09268543.1931.1 %5.046225.0821549.96396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6359494.44379900.41-5.7 %0.043586.6412244.594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7282599.97235628.016.6 %5.053486.7585197.193890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8324645.94249584.4723.1 %5.047478.1025864.692987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9242105.67153155.0536.7 %5.047555.6024331.176890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 183451.67253783.28135.6 %5.05147.52679.086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 2108436.0882702.60223.7 %5.04890.0303684.9500186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน105654.3240138.3462.0 %5.04867.2402531.515589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง71826.48430498.2457.5 %5.04973.0103667.18586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง82571.59456914.031.1 %5.05746.34961254.078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04647.1201784.77683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน93140.23414221.084.7 %5.06118.6299912.085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 181556.6842052.03948.4 %5.04220.7197847.03979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 270984.89832710.80153.9 %5.04390.79836.081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย66624.038932.7341.6 %5.04894.0298869.2025182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่79448.53149753.037.4 %5.05185.45021079.279.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ94099.9387116.3987.4 %3.56596.8203911.0499986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน98085.96151625.24247.4 %5.06712.5898631.7590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน89155.14161492.8431.0 %5.05887.7803550.4395190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม83037.25821775.27973.8 %5.05860.6802883.584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค80574.60919800.075.4 %5.04809.06011001.379.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ107821.7598133.0869.0 %4.55462.4497523.4689990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา96599.27315447.084.0 %5.05137.5601647.9000287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด70909.85250172.3229.2 %5.04728.3599836.082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 183483.35964477.022.8 %5.04624.0801573.5009887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 288966.46979778.79710.3 %5.05327.4102548.7769889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3105501.0925550.2475.8 %5.05633.1602706.9804787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม107082.0854863.19948.8 %5.05148.1602732.085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 163399.49210254.8483.8 %5.06290.7598536.265591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 276511.22754267.029.1 %5.07696.3799853.3754988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ94099.5716849.082.1 %5.06116.2002684.9500188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 184015.82835800.057.4 %5.04106.2998497.7999987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03792.1599446.59588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04658.04263.094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง85919.02364617.024.8 %5.03719.521283.4565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03270.5999809.74275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 276311.48435945.3252.9 %5.04079.6802654.3029884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ74963.32816720.97177.7 %5.07561.9902803.7000189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี98781.17264803.034.4 %5.05426.28031001.381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05105.3398513.9500189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 184676.79746693.044.9 %5.04106.2998197.61695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 253560.85913850.2474.1 %5.03533.1699458.4809987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05657.3701598.589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง92434.2577406.88316.3 %5.04745.72021375.671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว78772.53121829.072.3 %5.05115.29981749.985565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง98276.22785406.013.1 %5.05825.18991292.077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา96399.60257694.040.2 %5.05326.7002882.6544883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง79432.63347835.039.8 %5.04931.6699607.135587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์66355.10928153.057.6 %5.03936.96544.3499886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร87564.53146647.42246.7 %5.06005.98574.7590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม110706.2635960.067.5 %5.05633.16021235.078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก73411.61739271.046.5 %5.05072.521187.576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่81282.82838057.053.2 %5.05547.25981054.110581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 178501.3237980.051.6 %5.05171.64991026.080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2116675.4584515.24227.6 %5.03536.4001684.080.7 %5.0
รวม 18,243,728 16,179,820 11.31 % 5.0 2,089,433 205,216 90.18 % 5.0