สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1139266.8126740.588.9 %5.062967.8486947.764689.0 %5.0
รวม 1,139,267 126,741 88.88 % 5.0 62,968 6,948 88.97 % 5.0