สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ3455450.52809000.018.7 %5.0104177.2831142.1870.1 %5.0
รวม 3,455,451 2,809,000 18.71 % 5.0 104,177 31,142 70.11 % 5.0