สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1517780.81154207.324.0 %5.065322.21112792.1480.4 %5.0
รวม 1,517,781 1,154,207 23.95 % 5.0 65,322 12,792 80.42 % 5.0