กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต3229167.04579000.0-41.8 %0.0100125.1272481.25827.6 %5.0
รวม 3,229,167 4,579,000 -41.80 % 0.0 100,125 72,481 27.61 % 5.0