สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ3853805.37230000.0-87.6 %0.0150101.8320437.25886.4 %5.0
รวม 3,853,805 7,230,000 -87.61 % 0.0 150,102 20,437 86.38 % 5.0