สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3479441.81458467.058.1 %5.073535.98411630.49884.2 %5.0
รวม 3,479,442 1,458,467 58.08 % 5.0 73,536 11,630 84.18 % 5.0