สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1456864.5835182.042.7 %5.063730.79715525.08475.6 %5.0
รวม 1,456,865 835,182 42.67 % 5.0 63,731 15,525 75.64 % 5.0