สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน3788106.32900000.023.4 %5.083353.74214204.82983.0 %5.0
รวม 3,788,106 2,900,000 23.44 % 5.0 83,354 14,205 82.96 % 5.0