กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา6794148.54462256.034.3 %5.066957.4846753.560589.9 %5.0
รวม 6,794,149 4,462,256 34.32 % 5.0 66,957 6,754 89.91 % 5.0