กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว2116603.81313341.038.0 %5.078210.37577081.0781.4 %0.5
รวม 2,116,604 1,313,341 37.95 % 5.0 78,210 77,081 1.44 % 0.5