สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1771280.91341600.024.3 %5.090573.18830684.0966.1 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี168824.81153750.08.9 %4.053606.10212381.5576.9 %5.0
รวม 1,940,106 1,495,350 22.92 % 5.0 144,179 43,066 70.13 % 5.0