กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2142915.32012400.06.1 %3.099037.10916961.28382.9 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์129908.9633201.074.4 %5.07249.20024055.065444.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี38133.76238775.988-1.7 %0.09343.08015304.552743.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง36463.5941289.332-13.2 %0.097684.0782699.605597.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์35537.7314522.059.1 %5.06093.64993157.56148.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี122212.625142.679.4 %5.09703.41021957.40779.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่49858.1416657.086.6 %5.014051.7715238.908762.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น46010.042465.07.7 %3.511114.673695.0166.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว38512.12120366.047.1 %5.08505.59962543.276970.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง38878.62120041.048.5 %5.04283.39014368.689-2.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร33139.48826218.420.9 %5.05148.39992995.321841.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี34616.37932724.45.5 %2.56023.24024306.321328.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์88197.79738725.056.1 %5.08970.95023346.05262.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง37822.74231274.017.3 %5.07721.06014913.497636.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี36485.14139085.0-7.1 %0.08497.466065.74928.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี36879.2357477.879-55.9 %0.09145.96972957.090167.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์55535.5224656.055.6 %5.011157.891801.783.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา51080.44929580.042.1 %5.08997.47953139.369965.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร38511.74232536.015.5 %5.07950.71973445.289156.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก12110.10953799.371-344.3 %0.013160.223979.481969.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา40629.9126150.435.6 %5.010986.365500.494149.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา32932.53125899.4921.4 %5.05669.510120.008-78.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 33687.85919953.040.8 %5.06686.93023002.494455.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก36250.238108192.25-198.5 %0.05396.39993750.50230.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา34336.53912347.064.0 %5.09674.69929121.44345.7 %2.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์37073.28914058.062.1 %5.09721.40045398.448744.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง36341.55928358.12122.0 %5.08450.53943.722953.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี41818.07841412.01.0 %0.58884.07034989.030343.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี33499.14820250.039.6 %5.05506.14014477.914118.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา41041.91848368.0-17.9 %0.08540.12015178.039.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล99708.53145697.94154.2 %5.09566.95025628.134841.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา41914.89128312.032.5 %5.07634.485815.62723.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 49807.28920926.058.0 %5.06576.65973879.797941.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา45591.19134004.025.4 %5.09767.91993013.327469.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี54453.94945674.016.1 %5.07068.81013323.515653.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี36471.1830300.016.9 %5.05324.05033069.013942.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา38927.69933598.55113.7 %5.027686.6197170.318474.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 39988.41843516.0-8.8 %0.09457.95023360.637964.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร11636.418080.0-55.4 %0.07842.41022315.51270.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์11813.8464799.641-448.5 %0.06123.82034586.507325.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์196842.9452599.7373.3 %5.09723.41997236.20725.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส35828.74242010.27-17.3 %0.07317.965811.751520.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส38750.44117978.053.6 %5.011547.957505.035.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 34161.60954731.039-60.2 %0.06187.62014920.602120.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี43520.67232129.02926.2 %5.011858.6422540.406-90.1 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร35013.94146277.66-32.2 %0.09079.91994688.164648.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย64379.9122592.3464.9 %5.023074.4399155.739360.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่91336.9355593.10939.1 %5.031340.748231.803773.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก45443.44918083.77960.2 %5.012184.055467.010355.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน46491.05939400.05915.3 %5.013162.594937.983462.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา40575.6998772.078.4 %5.010821.723961.308663.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก17591.52957616.469-227.5 %0.09696.29984793.717350.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี35922.4129578.43917.7 %5.06931.20022313.109166.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์36534.82826433.5927.6 %5.08919.54447.548850.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่934532.1918493.4898.0 %5.0369051.03829.465899.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน52158.87115609.070.1 %5.021906.12111277.34448.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี40912.46132583.9320.4 %5.05637.59963493.039138.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง39143.51232711.12116.4 %5.011988.43085.115574.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน32939.7524418.025.9 %5.06303.47952430.831361.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี45235.5210988.075.7 %5.05745.35013912.015431.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 168570.39115410.031.5 %5.023096.6193777.644583.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี340896.91284975.0616.4 %5.018065.427274.206559.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 174108.8112617.2735.3 %5.019722.9595042.502974.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี212275.33205772.03.1 %1.510931.963493.274468.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 195597.97163306.5816.5 %5.040005.2896065.475684.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์144244.73240885.31-67.0 %0.023030.756449.245672.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 97800.531100876.14-3.1 %0.030962.496477.985879.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช205854.97144826.5229.6 %5.036419.1295591.275484.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 215805.4567763.01668.6 %5.032126.6417177.242277.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน102382.8775314.70326.4 %5.042295.434284.140189.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 253246.98193073.3423.8 %5.017071.0295436.754968.2 %5.0
รวม 7,918,835 5,674,252 28.34 % 5.0 1,416,611 369,684 73.90 % 5.0