กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว6678704.5631866.590.5 %5.062014.21113142.55978.8 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี351152.72197918.3643.6 %5.027382.2914924.839882.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 72453.28182070.188-13.3 %0.034377.939027.009873.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน107086.22126563.59-18.2 %0.019884.236194.29368.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี200631.75142820.028.8 %5.011149.772561.893677.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ227069.89112241.5950.6 %5.031936.0499623.622169.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา91560.289116644.9-27.4 %0.030553.086658.393678.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง582690.25152162.4573.9 %5.033966.0399233.344772.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา83714.219208890.41-149.5 %0.028798.2215175.379982.0 %5.0
รวม 8,395,063 1,771,178 78.90 % 5.0 280,062 66,541 76.24 % 5.0