กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ1232476.5626540.049.2 %5.062914.69116658.38373.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี21640.04135258.461-62.9 %0.032614.4711617.500595.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น40169.6649142.879-22.3 %0.04563.83982170.579152.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี46390.1839305.015.3 %5.06408.962097.826967.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 45954.16130261.65-183.5 %0.029713.8695432.308681.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น65527.699103965.94-58.7 %0.033455.55721.032782.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย80911.06373036.0949.7 %4.514775.853299.638977.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี38957.67267352.922-72.9 %0.031455.084021.259387.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี29154.8267981.781-133.2 %0.033021.7423142.9890.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ46728.92272895.0-56.0 %0.010577.151494.207585.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่45052.30953085.922-17.8 %0.041515.574018.339490.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)95185.61791291.04.1 %2.010727.983869.9563.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี190990.66178548.836.5 %3.025402.7115072.0480.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี116622.96166225.02-42.5 %0.020963.247479.7764.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง168669.58351707.72-108.5 %0.024777.9614331.055782.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี225228.06151235.7732.9 %5.017477.8113707.045478.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี253823.89195202.1123.1 %5.018224.2794819.634873.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี249293.69302847.0-21.5 %0.013962.127979.638742.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี254594.89273787.0-7.5 %0.014385.875310.60363.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี230828.64267662.0-16.0 %0.012567.295959.7752.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี323462.66251655.022.2 %5.014631.494968.566.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี20285.4225518.27-25.8 %0.08351.03794.679954.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง250216.34192598.023.0 %5.014180.454058.580671.4 %5.0
รวม 4,072,166 3,767,103 7.49 % 3.5 496,669 111,025 77.65 % 5.0