กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร5215827.51451895.072.2 %5.0101244.48156993.05-55.1 %0.0
รวม 5,215,828 1,451,895 72.16 % 5.0 101,244 156,993 -55.06 % 0.0