สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2178833.51656452.024.0 %5.085592.39843256.19549.5 %5.0
รวม 2,178,834 1,656,452 23.98 % 5.0 85,592 43,256 49.46 % 5.0