กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)3562507.07177742.0-101.5 %0.0209158.3157487.7572.5 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด1734541.64168000.0-140.3 %0.0671235.38411424.4438.7 %5.0
รวม 5,297,049 11,345,742 -114.19 % 0.0 880,394 468,912 46.74 % 5.0