กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1090390.6458421.058.0 %5.065043.9618895.356486.3 %5.0
รวม 1,090,391 458,421 57.96 % 5.0 65,044 8,895 86.32 % 5.0