กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน2414144.52177539.09.8 %4.5111146.726491.68976.2 %5.0
รวม 2,414,145 2,177,539 9.80 % 4.5 111,147 26,492 76.17 % 5.0