กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร5550551.5629070.088.7 %5.0236510.397175.588497.0 %5.0
รวม 5,550,552 629,070 88.67 % 5.0 236,510 7,176 96.97 % 5.0