กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1757776.8913000.048.1 %5.063630.7119260.309685.4 %5.0
รวม 1,757,777 913,000 48.06 % 5.0 63,631 9,260 85.45 % 5.0