กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน1557724.9786879.4449.5 %5.070565.64116317.0776.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร30512.6578273.0-156.5 %0.011036.853252.410670.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่13475.1729290.699-117.4 %0.017962.993667.123579.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี15533.1740708.0-162.1 %0.036082.9498069.556677.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์15586.0643299.199-177.8 %0.021778.98540.971760.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร16944.7631692.15-87.0 %0.024189.656829.016171.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 14968.2146075.0-207.8 %0.027100.9496035.734477.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี12670.0620373.0-60.8 %0.020707.3915703.258372.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา14116.0437060.0-162.5 %0.019166.8917278.415562.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี20715.0846654.0-125.2 %0.022212.9398974.224659.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท14367.4826941.801-87.5 %0.013177.294851.245163.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ16054.3639265.602-144.6 %0.029319.6093436.858488.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร16096.215217.465.5 %2.520293.9613718.565981.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย18184.63122843.0-25.6 %0.030324.52910526.82665.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่19552.14134448.0-76.2 %0.037612.347486.767680.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง12129.4316978.0-40.0 %0.018320.0293939.149978.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด9752.639617514.061-79.6 %0.013906.271972.817585.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก19911.87127748.711-39.4 %0.033236.5824971.587485.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก11809.715532.0-31.5 %0.012552.553906.34368.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม16337.9219770.0-21.0 %0.012570.814642.613863.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม12173.8426141.93-114.7 %0.019380.023106.395584.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา20469.3534209.0-67.1 %0.037292.4885485.600185.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช17625.6526813.0-52.1 %0.025988.65225.983479.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์16932.87941866.0-147.2 %0.025851.827939.044469.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี19400.69934959.0-80.2 %0.08130.39993014.043562.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส15815.9832949.488-108.3 %0.017646.575379.712969.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน16555.31134946.23-111.1 %0.027958.263699.686386.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ14544.6726820.0-84.4 %0.017213.686559.195861.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์15231.81115097.50.9 %0.526510.1212651.4590.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี16445.15289.279867.8 %5.014056.074099.851670.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11930.6211392.04.5 %2.020820.777887.530362.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี10855.2418027.51-66.1 %0.018097.8717564.070358.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี15993.6545930.551-187.2 %0.011761.767630.049835.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13152.6626548.141-101.8 %0.015468.64590.675370.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา12031.7230278.699-151.7 %0.021161.523383.61584.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา13657.5830740.0-125.1 %0.023786.64797.386279.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง18956.05147611.0-151.2 %0.015575.595688.372163.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร11538.0232727.0-183.6 %0.017705.6994853.544972.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก14949.9728610.98-91.4 %0.027034.326648.37675.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี13169.6740067.0-204.2 %0.020605.1892581.039687.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์11478.5726642.811-132.1 %0.029126.0313734.237187.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่12331.4531378.971-154.5 %0.021151.3913382.31184.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต18125.28946284.0-155.4 %0.06543.38963959.42939.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม12203.7324945.5-104.4 %0.019031.663645.724480.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร10669.268983.0-546.6 %0.017229.826788.329660.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน11420.6911370.450.4 %0.529149.1195738.816980.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร13241.9914120.5-6.6 %0.017005.4394926.171471.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา15579.5516970.41-8.9 %0.017668.593138.475882.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด16425.2423054.0-40.4 %0.025085.276058.505975.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง22385.4836929.762-65.0 %0.015539.87814.110449.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง14902.9934807.199-133.6 %0.015684.045545.147964.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี14085.8592794.0-558.8 %0.020433.1413839.532581.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี15802.4632659.6-106.7 %0.020601.6414650.758877.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง18985.14147032.0-147.7 %0.029181.9615212.059682.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน17722.35934975.0-97.3 %0.017918.083584.763980.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย11070.0527492.641-148.4 %0.027691.174503.406783.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ16415.28939223.5-138.9 %0.024552.523001.433687.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร13431.9123572.5-75.5 %0.025439.6414600.032781.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา15156.352955.84-249.4 %0.022734.45579.273975.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล114871.3944263.561.5 %5.017659.156370.279863.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ21361.2354081.0-153.2 %0.010001.253558.365564.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม10251.02127210.801-165.4 %0.05611.62992585.798153.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร107665.4949305.054.2 %5.09206.84964871.722247.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว13725.4928061.08-104.4 %0.022082.0296713.2969.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี17835.9329374.0-64.7 %0.015792.955661.064.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี12669.5125991.699-105.2 %0.07804.85992839.156563.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย12348.0430841.779-149.8 %0.021152.423278.367984.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี13810.08110.1599.2 %5.019271.777392.470761.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี15115.3340712.191-169.3 %0.029586.7895357.871681.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์12548.059257.526.2 %5.023412.655073.574278.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย18437.60941648.539-125.9 %0.014572.715644.390661.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู8231.629935252.0-328.3 %0.016185.1414054.609474.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง33033.8425325.423.3 %5.010088.136019.076740.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ13088.9623458.189-79.2 %0.014826.035865.656360.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี18925.03947661.48-151.8 %0.028139.167641.685172.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์10919.9438457.488-252.2 %0.023805.656499.605572.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี11900.47929484.801-147.8 %0.022399.745442.403875.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี19744.21117096.47113.4 %5.032724.7610285.25368.6 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ41430.75866090.0-59.5 %0.025069.6094957.100180.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ34390.492100160.7-191.2 %0.033013.5920089.45939.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง134665.67184652.0-37.1 %0.018197.37910350.44343.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี28430.89184424.016-196.9 %0.022445.4594943.593878.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง30055.029104578.99-248.0 %0.029491.9496869.240276.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี52211.053583.008-2.6 %0.030042.4714787.297484.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย23721.7354553.191-130.0 %0.014848.422931.034980.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด56653.35295223.0-68.1 %0.08740.255282.68639.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร40036.43116195.76-190.2 %0.014610.354903.162166.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส40641.62167061.328-65.0 %0.018259.184311.857476.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่71384.039132546.16-85.7 %0.038781.1296324.341383.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง72097.07184192.0-155.5 %0.023469.426982.888770.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด130375.36151359.0-16.1 %0.010113.968799.650413.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา41049.30979330.0-93.3 %0.037533.574619.611887.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช80074.68126361.51-57.8 %0.027401.016905.56174.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย59892.621126378.73-111.0 %0.015582.81111173.2928.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา39495.08256599.602-43.3 %0.018314.9497316.284760.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง105131.91152452.52-45.0 %0.029662.9716193.089879.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ70842.22794758.0-33.8 %0.011611.342511.36378.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์92484.453171794.88-85.8 %0.040094.8596276.779884.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา134610.36183052.09-36.0 %0.025707.9498319.110467.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี75268.57117069.7-55.5 %0.013056.869604.823226.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี150006.95315828.0-110.5 %0.013365.452024.067584.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี105287.82100919.344.1 %2.020268.2094759.474676.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี126534.73177006.52-39.9 %0.031036.1417767.462475.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต166871.72397260.41-138.1 %0.017969.017596.549857.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด190401.3236917.0-24.4 %0.013060.263428.556973.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท184174.61473946.0-157.3 %0.012771.175525.93656.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช95374.398203809.34-113.7 %0.015733.776507.816958.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี20892.449119164.36-470.4 %0.07002.08016880.85011.7 %0.5
รวม 5,430,277 7,798,640 -43.61 % 0.0 2,287,512 620,707 72.87 % 5.0