สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1249784.8642000.048.6 %5.062301.8717246.274488.4 %5.0
รวม 1,249,785 642,000 48.63 % 5.0 62,302 7,246 88.37 % 5.0