กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1520973.91245757.018.1 %5.074830.42215256.0979.6 %5.0
รวม 1,520,974 1,245,757 18.09 % 5.0 74,830 15,256 79.61 % 5.0