สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1917996.11425631.025.7 %5.095072.47722390.35976.4 %5.0
รวม 1,917,996 1,425,631 25.67 % 5.0 95,072 22,390 76.45 % 5.0