สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1717138.11611131.06.2 %3.081827.89863267.98822.7 %5.0
รวม 1,717,138 1,611,131 6.17 % 3.0 81,828 63,268 22.68 % 5.0