สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1730482.3745986.056.9 %5.069546.35929954.96156.9 %5.0
รวม 1,730,482 745,986 56.89 % 5.0 69,546 29,955 56.93 % 5.0