สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี3791434.82062718.045.6 %5.046216.797ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,791,435 2,062,718 45.60 % 5.0 0 0 0.00 % 0.0