สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม909870.38811366.010.8 %5.035542.325296.441485.1 %5.0
รวม 909,870 811,366 10.83 % 5.0 35,542 5,296 85.10 % 5.0