กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า732749.38671000.08.4 %4.047439.30146299.02.4 %1.0
รวม 732,749 671,000 8.43 % 4.0 47,439 46,299 2.40 % 1.0