กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 3322478.02506658.024.6 %5.062281.59835079.49643.7 %5.0
รวม 3,322,478 2,506,658 24.55 % 5.0 62,282 35,079 43.68 % 5.0