กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน636498.56781797.0-22.8 %0.035110.8595015.154385.7 %5.0
รวม 636,499 781,797 -22.83 % 0.0 35,111 5,015 85.72 % 5.0