กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง2960801.82651590.010.4 %5.097525.38375822.20322.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)90439.9384814.06.2 %3.025862.8217119.033.8 %5.0
รวม 3,051,242 2,736,404 10.32 % 5.0 123,388 92,941 24.68 % 5.0