กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์2862766.01643500.042.6 %5.038862.846459.722283.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย1628888.31451000.010.9 %5.07880.468418.0752-6.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา59655.9815869.073.4 %5.0258.51001361.0-39.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย1672932.11463000.012.5 %5.09853.19925877.060540.4 %5.0
สำนักข่าว106392.59289000.0-171.6 %0.033472.1296319.252481.1 %5.0
รวม 6,330,635 4,862,369 23.19 % 5.0 90,327 27,435 69.63 % 5.0