สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค535664.56224787.8858.0 %5.029088.95503.565481.1 %5.0
รวม 535,665 224,788 58.04 % 5.0 29,089 5,504 81.08 % 5.0