กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ1236278.91029589.516.7 %5.043843.64822458.96748.8 %5.0
รวม 1,236,279 1,029,590 16.72 % 5.0 43,844 22,459 48.77 % 5.0