กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 1638814.91007365.038.5 %5.069654.25844984.80135.4 %5.0
รวม 1,638,815 1,007,365 38.53 % 5.0 69,654 44,985 35.42 % 5.0