กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1958466.51601664.018.2 %5.0124858.6726324.06178.9 %5.0
รวม 1,958,467 1,601,664 18.22 % 5.0 124,859 26,324 78.92 % 5.0