กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 723142.0687353.04.9 %2.035654.89810217.12471.3 %5.0
รวม 723,142 687,353 4.95 % 2.0 35,655 10,217 71.34 % 5.0