กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 798202.88685414.014.1 %5.036355.2814000.212489.0 %5.0
รวม 798,203 685,414 14.13 % 5.0 36,355 4,000 89.00 % 5.0