กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 804161.75670382.016.6 %5.036048.844756.816486.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี29969.72118656.19937.7 %5.011719.846710.068442.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)37197.32836426.682.1 %1.013071.93163.575.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี31471.62126976.2514.3 %5.012895.328620.299833.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา30125.1827788.07.8 %3.510613.3912529.118776.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร39843.28136495.6028.4 %4.011670.011959.55-2.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง34038.14824363.60928.4 %5.013245.12954.7592.8 %5.0
รวม 1,006,807 841,088 16.46 % 5.0 109,264 38,694 64.59 % 5.0