กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2334371.01652111.029.2 %5.033697.6026029.381882.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม7489.61043575.052.3 %5.0272.78264.67053.0 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี9799.01954587.053.2 %5.0497.58002176.49164.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)9840.30961893.080.8 %5.0563.46002225.6915159.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี14818.675280.064.4 %5.0374.0469.7655-25.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา11070.991341.887.9 %5.0372.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี10020.912371.076.3 %5.0298.385.399999698.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)10199.68137.020.2 %5.0171.899996.096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)15475.226.0100.0 %5.0189.54001141.6000125.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)10020.914578.054.3 %5.0196.44122.037.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท16315.9619678.32-20.6 %0.0317.28480.776-51.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด17480.8712016.088.5 %5.0386.66447.52448-15.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม9730.253771.061.2 %5.0300.54001480.8045-60.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์11334.615049.055.5 %5.0407.82001145.834564.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)9793.67973373.065.6 %5.0207.78334.52249-61.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี10013.691774.0582.3 %5.0230.70001444.16299-92.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี10562.662025.080.8 %5.0309.23999395.10501-27.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)9778.92972149.078.0 %5.0259.62330.44199-27.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา9592.73056077.036.6 %5.0322.73999287.8974910.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว9023.67976.099.9 %5.0389.03998456.0-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง15955.9816270.0-2.0 %0.0328.980016.098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี9000.45025695.036.7 %5.0292.44363.677-24.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี9992.66993400.066.0 %5.0334.56367.9585-10.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)9621.34964578.052.4 %5.0415.67999347.196516.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)10095.0211653.083.6 %5.0322.32001257.1474920.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี9696.61043487.064.0 %5.0333.34407.763-22.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)9146.06.099.9 %5.0351.84419.99997-19.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 9814.01212.087.7 %5.0276.84413.30701-49.3 %0.0
รวม 2,630,056 1,766,099 32.85 % 5.0 42,049 13,827 67.12 % 5.0