สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน615399.0260930.557.6 %5.031340.1021669.0494.7 %5.0
รวม 615,399 260,931 57.60 % 5.0 31,340 1,669 94.67 % 5.0