กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ544906.13184983.066.1 %5.031627.752528.54292.0 %5.0
รวม 544,906 184,983 66.05 % 5.0 31,628 2,529 92.01 % 5.0