กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน573626.31166137.071.0 %5.033338.0517565.816477.3 %5.0
รวม 573,626 166,137 71.04 % 5.0 33,338 7,566 77.31 % 5.0