สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน597163.31309000.048.3 %5.031249.433350.868989.3 %5.0
รวม 597,163 309,000 48.26 % 5.0 31,249 3,351 89.28 % 5.0