สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1076397.3579248.6346.2 %5.033066.06904.470779.1 %5.0
รวม 1,076,397 579,249 46.19 % 5.0 33,066 6,904 79.12 % 5.0