กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ1370411.0991589.3827.6 %5.056528.53110067.44582.2 %5.0
รวม 1,370,411 991,589 27.64 % 5.0 56,529 10,067 82.19 % 5.0